test

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2529 ซึ่งประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 103 หน้า12 ตอนที่ 59 วันที่ 14 เมษายน 2529 เพื่อจัดระบบงานใหม่ โดยรวมงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานของฝ่ายโสตทัศนศึกษาสำนักหอสมุดกลางและงานของสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์ การศึกษา สำนักงานอธิการบดี

โครงการ จัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบตามลำดับ ดังนี้

โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ออกเป็น 1 สำนักงาน และ 4 ฝ่าย ดังนี้Cialis
konya escort mersin escort
izmir escort bayan
maltepe escort
pendik escort
ankara escort
sincan escort
Canlı Maç İzle Canlı Maç İzle Bahis Siteleri Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Casino Siteleri Bedava Bahis